Prof. Dr. Bülent Berker - Kadın Hastalıkları, Jinekolojik Cerrahi, Doğum, Kısırlık ve Tüp Bebek Uzmanı - a522a6005d1cb428ea34ef1769cd7452 L

Kadın genital sisteminin en sık benign solid tümörleri myoma uteridir. Üreme çağında görülme sıklığı %25-30 civarındadır. Myom varlığında semptomlar lokalizasyonla ilişkilidir. Uterin myomların %5-10’ini oluşturan submüköz myomlar sıklıkla anormal uterin kanama ve üreme fonksiyon bozukluğuna neden olurlar. Cerrahi tedavileri laparotomik veya endoskopik olarak gerçekleştirilebilen histerektomi veya myomektomidir. Myomların tedavisi bireyselleştirilmelidir. Burada önemli olan üç durum söz konusudur: 1.semptomlar, 2. boyut ve lokalizasyon ve 3. hastanın fertilite isteğidir. 1957 ylında William Norment, ilk histeroskopik myomektomiyi, kesici loop kullanarak gerçekleştirmişdir. 1976 yılında Neuwirth ve Amin, ilk kez elektrokoter kullanarak histeroskopik myomektomiyi gerçekleştirmişlerdir. Günümüzde submüköz ve intrakaviter myomların standart minimal invaziv cerrahi tedavisi histeroskopik yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

Histeroskopik myomektominin endikasyonları:
Anormal uterin kanama
Üreme fxn bozuklukları
İnfertilite
Rekürren abortuslar
HRT planlanan asemptomatik hasta

Histeroskopik myomektominin kontraendikasyonları:
Uterin kavite uzunluğu >12 cm
Endometrial karsinom şüphesi
Akut PID
Gebelik şüphesi
Medikal olarak uygun olmayan hasta

Histeroskopik myomektominin rölatif kontraendikasyonları: 
Myom boyutu > 5cm
> % 50 intramural gelişim

Submüköz fibroidlerin histeroskopik klasifikasyonu myomun kavitede işgal ettiği yer oranında üç grupda yapılmaktadır. Ancak, myomun boyutu, topografisi, tabanının uzanım oranı ve lateral duvarda olup olmadığınında sınıflamada öneminin olması gereklidir. Bu durumlar cerrahi girişimin zorluğunu ortaya koymaktadır. Histeroskopik myomektomi öncesinde myomun lokalizasyon, sayı, boyut ve intramural oranının belirlenmesi için transvajinal sonografi, sonohisterografi veya ofis histeroskopiden faydanılmaktadır.

Derin anemi, submüköz myom >4 cm, myom kavitenin %60-75 inden fazlasını dolduruyorsa, tip II fibroid varlığında 2-3 ay süre ile operasyon öncesinde GnRH agonisti kullanılabilir. GnRH agonisti kullanılması ile myom boyutunda azalma, vaskülaritede azalma, intraoperatif kanama miktarında azalma ve operasyon süresi dolayısı ile sıvı absorpsiyonunda azalma sağlanabilir.

Histeroskopik cerrahide sıvı distansiyon medyumları olarak düşük viskoziteli sıvılar tercih edilmektedir. Teknik seçimi ise submüköz myomun tip ve kavitedeki lokalizasyonuna, bireysel tecrübeye ve var olan imkanlara bağlıdır. İntramural komponenti fazla submüköz myomlarda uterin perforasyonu önlemek amacı ile ultrasonografi veya laparoskopiden yardım alınabilir.

Tip I-II intramural komponentli myomların rezeksiyonu daha fazla tecrübe gerektimektedir. İntramural komponentin intrakaviter protrüzyonu temeline dayanan çok sayıda teknik tariflenmişdir: a) Yalnızca intrakaviter kısmın eksizyonu, b) Fibroidin 2-basamaklı komplet eksizyonu ve c) Fibroidin tek-basamaklı komplet eksizyonu.

Kanama, perforasyon, distansiyon medyumuna bağlı, sıvı yüklenmesi, hiponatremi, pulmoner ödem, serebral ödem, koagülopati ve enfeksiyon histeroskopik myomektominin komplikasyaonları arasında sayılabilir. Sıvı defisiti >1500-2000 ml veya operasyon süresi 20-30 dakikayı aştığında operasyon sonlandırılmalıdır.

Kapalı Cerrahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doktora Sor