IVF’de Çoğul Gebelikler

Prof. Dr. Bülent Berker - Kadın Hastalıkları, Jinekolojik Cerrahi, Doğum, Kısırlık ve Tüp Bebek Uzmanı - f7a0a54c92471ac4480e727e4ccf93df L

Tüp Bebek Tedavilerinde öncelikli amaç Dünya’ya sağlıklı bebekler getirmektir ve bunu gerçekleştirirken çoğul gebelik ihtimalinin en aza indirgenmesi amaçlanır. Tedavinin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda karşılaşılan çoğul gebelikler artmış ve bazı çevreler bunu çıkar amaçlı kullanma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu istenmeyen durumun önüne geçebilmek amacıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere çeşitli kısıtlamalar gündeme getirilmiştir. Bu kısıtlamaların başında ise Embriyo transfer sayısına kota konulması gelir. Bu minvalde birçok ülkede Embriyo transfer sayısı 2 olarak belirlenmiş, üçüz ve üstü doğumlar minimuma indirilmiştir. İkiz bebek doğumlarındaki oran ise benzer şekilde gerçekleşmeye devam etmiştir. Takip eden zamanlarda ise ileri yaştaki kadınlarda ikiz doğumu yükselmeye başlamıştır.

İlerleyen yıllarda “Yardımcı Üreme Teknikleri” olarak isimlendirilen uygulamalarda “Seçilmiş Tek Embriyo Transferi” işlemi geliştirilmiş ve hem çoğul gebelik riskinin azaltılması, hem de gebelik oranının düşmemesi amacı güdülmüştür. Bu uygulama minimum 1 iyi kaliteli Embriyo’su olan, 36 yaşından genç, maksimum 2 denemeye tabi ve ikiz doğum istemeyen hastalar için hayata geçirilmektedir.

Çoğul Gebeliğin Olumsuz Etkileri

 • Normalin 3 katı fazla Sezaryen riski bulunur.
 • Bu türden gebeliklerde 3 kat fazla ölüm riski vardır. Avrupa’da yapılan araştırmalarda yüz bin tekil gebelikte 5.2 ölüm gerçekleşirken, çoğul gebeliklerde ise bunun 14.9 olduğu görülmüştür.
 • İkiz bebeklerin küçük ölçülerde ve düşük kiloda doğma oranı epey fazladır.
 • Tekil doğumlarda % 4,6 olarak gerçekleşen 2,5 kilodan az ağırlık oranı, ikiz bebeklerde % 47.5’tir.
 • Yaşama ihtimali ikiz gebeliklerin erken döneminde başlasa da, ileri Prematürite düşük doğum ağırlığıyla bu ihtimal azalır.
 • Tekil gebeliklerde % 12.2 oranında görülen Prematürite, ikiz gebeliklerde % 43.8 oranına ulaşmaktadır. Bu oranlar Yardımcı Üreme Teknikleri ile elde edilen gebelikler için söz konusudur.
 • Ovarian Stimulasyon ile elde edilen gebeliklerde karşılaşılan Prematüre doğum oranı % 31.5 olarak tespit edilmiştir.
 • Tüp Bebek Tedavileri’nde elde edilen gebeliklerde görülen Prematüre oranı ise tekillerde % 14.3, ikizlerde ise % 49.6 olarak tespit edilmiştir.
 • “Depresyon Prevalans” oranı ikiz gebelik elde eden çiftlerde daha çok karşılaşılan bir durumdur.
 • İkiz gebeliklerde Hipertansiyon 1.8 ila 3.4 kat daha çoktur.
 • Çoğul gebeliklerde “Postpartum kanama” sorunuyla 3 ila 4.5 kat daha fazla karşılaşılır.
 • Çoğul gebeliklerde 15.5 kat daha fazla “Yoğun Bakım” vakası yaşanır.

Tüp Bebek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doktora Sor