Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

Prof. Dr. Bülent Berker - Kadın Hastalıkları, Jinekolojik Cerrahi, Doğum, Kısırlık ve Tüp Bebek Uzmanı - 867519228d1d5325856fc61d710ded0e L

Erkekte Sperm Bulunamaması:  Sperm bulmak amacıyla TESE yöntemi uygulanan erkeklerin % 40’ında bu sorunla karşılaşılmaktadır.

Kadında Yumurta Bulunamaması :  Yumurtalık rezervi belirli kapasiteye erişmemiş ve ilerleyen yaşlarda söz konusu olan durumdur. Bu hastalarda Foliküller istenen büyüklüğe erişmesine rağmen Aspirasyon sırasında yumurta ile karşılaşılamamaktadır.

Döllenmenin Gerçekleşmemesi:  Yumurta ve Spermlerde herhangi bir problemle karşılaşılmamasına rağmen bu duruma rastlanabilmektedir. Ortalama Döllenme oranı ise % 70 olarak tespit edilmiştir.

Gebelik Testi’nden Önce Kanama Yaşanması:  Ender olarak karşılaşılan bir durumdur. Gebelik elde etme ihtimalini düşüren bir faktör olsa da tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

OHSS (Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu):  Tüp Bebek Tedavisi sırasında uygulanan Yumurta uyarılması işleminde ilaçlardan aşırı şekilde etkilenen kadınlarda karşılaşılan ve tedavilerde en çok soruna yol açan durum olduğu söylenebilir.  Yumurta uyarılması işleminde yapılan ayarlamada normal ve aşırı uyarılma durumu her zaman kontrol edilemeyebilir. Bunun sonucunda gerçekleşecek aşrı derecede Östrojen artışını engellemek amacıyla ilaçların dozu azaltılmakta veya bir ya da birkaç gün süreyle ilaç kullanımı bırakılmaktadır.
OHSS’nin yol açtığı sorunlar, gebeliğin meydana geldiği durumlarda daha şiddetli şekilde yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak Nefes darlığı, yumurta boyutlarının artması, Karın ağrısı, Karın boşluğunda sıvı birikmesi, Göğüs boşluğunda sıvı birikmesi, İdrarda azalma ve Pıhtılaşma sorunları oluşabilir.
Şayet Yumurta toplama işleminden evvel hCG Enjeksiyonu yani “Pregnyl”, “Choragon” “Profazi” ve “Ovitrelle” uygulanmamışsa söz konusu durumlar yaşanmaz.

OHSS’nin Önlenmesi:  Bu tür vakalarda ilk olarak Yumurta toplama uygulamasından vazgeçilerek önleme yoluna gidilir. Bunun tercih edilmediği durumlarda ise HES ve HSA sıvıları verilerek hCG dozunun düşürülmesi sağlanabilir.   Yumurta toplama uygulamasından sonra döllenme oluştuğunda Dondurma uygulamasına gidilebilir ve aynı süreçte kullanılan ilaçlarla % 80 ila % 90 arasında başarı sağlanabilir.  OHSS, çoğul gebelik durumlarında daha büyük sorunlar yarattığından dolayı transfer söz konusu ise 1 ya da 2 embriyo ile uygulama yoluna gidilmelidir.
OHSS’nin Tedavisi:  OHSS’nin hafif belirtiler gösterdiği durumlarda kadın hastaneye yatırılmadan tedavi edilir. Bu amaçla öncelikle tuz ve sıvı tüketimine kısıtlamalar getirilir. Bu süreç içerisinde hasta Karın bölgesi etrafında bir gün içerisinde 3 santim artış, kiloda bir günde 2 kiloluk artış, idrarda azalma ve Nefes darlığı gibi sorunlarla karşılaştığı takdirde Doktor kontrolü için başvuru yapmalıdır.

OHSS’nin şiddetli bir şekilde gerçekleştiği durumlarda ise Parasentez Yöntemi uygulanarak hastaya Serum verilir ve iğne aracılığıyla karında toplanan sıvının boşaltılması sağlanır. Tedavi Hastane’de ve 2 ila 3 haftalık bir süreyle uygulanır. Araştırmalara göre bazı vakalarda Parasentez Yöntemi’ne 10 ila 15 defa başvurulabilmektedir. Gebeliğin oluşmadığı vakalarda çok geçmeden şikayetler azalmaktadır. Gebelik durumu söz konusu ise iyileşme süreci daha uzun sürebilir.

Transferde Yaşanan Güçlükler:  Bazı hastaların Genital organlarının Anatomik yapısı transferde güçlüklere sebep olabilmekte ve gebelik elde edilme ihtimalini düşürmektedir.

Tedavinin Sonlandırılması:  Folikül gelişimi istenen seviyede gerçekleşmemesi ya da hastanın tedaviye olumlu yanıt vermemesi gibi durumlarda tedavinin sonlandırılması gündeme gelmektedir.

Tüp Bebek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doktora Sor